2018/04/30

گزارش عملکرد طرح تولید محتوای تصویری برای کسب و کار اجتماعی

طرح تولید محتوای تصویری برای کسب و کار اجتماعی به همت سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان توسط موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی در تاریخ […]
2017/08/20

کارگاه تخصصی اصول و مبانی مزیت های رقابتی با اعضای شرکت تعاونی بانوان طالخونچه

       
2017/07/25

عضو گیری موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی

عضو گیری موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی در دومین همایش شهر فیروزه ای با دختران توانا در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۳۹۶         […]