2018/04/30

گزارش عملکرد طرح تولید محتوای تصویری برای کسب و کار اجتماعی

طرح تولید محتوای تصویری برای کسب و کار اجتماعی به همت سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان توسط موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی در تاریخ […]