2018/12/15

۱۲ طرز فکر کارآفرینان برتر جهان

۱- تفکر نوعی نظم است به گفته مکسول، اگر می خواهید در تفکر کردن بهترین باشید، باید روی آن کار کنید و زمان مشخصی را برای […]