معرفی کلی

درباره ی موسسه ی مردم نهاد ترنم زندگی چه می دانید؟
معرفی کلی:
در دنیای ابر رقابتی امروز ، با توجه به حقایقی که با آن مواجه هستیم و با عنایت به کوتاه شدن منحنی عمر محصولات از یکسو و سرعت تغییرات تکنولوژی و در نتیجه نیازها ، خواسته ها و تقاضای بازار جهانی از سویی دیگر، لزوم شناخت صحیح و به روز از محیط زندگی و فرهنگ کشورها و اقدام آگاهانه و سریع بر اساس آن ، شرط اولیه و اجتناب ناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار است.
از آنجا که محیط زندگی مردم جهان، از دو بخش محیط بیرونی و محیط درونی تشکیل میشود ، لازم است هنگام بررسی های محیطی همزمان و با نگرش سیستمیک به هردو بخش توجه کرد ، بطوریکه مشکلات و موانع موجود در یک بخش مانع از دیدن مشکلات و موانع بخش دیگر نگردد.
موسسه ی مردم نهاد ترنم زیبای زندگی یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف می باشد.ساختار آن بصورتی آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد.
موسسه یک سیستم است . لذا از محیط پیرامون خود تاثیر می پذیرد . این محیط به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم می شود. عوامل موجود در این دو محیط میتواند پیش برنده و در راستای تعالی سازمانی و یا بازدارنده و در راستای بحران سازمانی باشد.

آرمان سازمانی موسسه :

معیارهای که موسسه معتقد است بایستی در جهت ایجاد و پرورش انسان برای رسیدن به یک زندگی سالم تقویت نماید بطور خلاصه عبارتند از :
 • تعهد به قوانین کشور محل زندگی : علاقه مند به حرکت در جهت ایجاد زندگی سالم در سایه صلح طلبی
 • اعتبار اجتماعی : علاوه بر اینکه انسان ها بایستی در اجتماع حضور فعال داشته باشند لازم است از اعتبار اجتماعی نیز برخوردار باشند
 • فعالیت اقتصادی : انسان ها باید خود دارای فعالیت اقتصادی معتبر باشند و به طور ایده آل هر شخصی میتواند یک کارآفرین باشد.
 • گردشگری: تن سالم در روح سالم متبلور می شود .گردشگری انسان را با جامع های مختلف آداب و رسوم آشنا می کند و از این رو تبادل تمدنی ایجاد و باعث نشاط و تغییر سبک زندگی خواهد شد.
 • دانش و بینش لازم : انسان ها باید بتوانند که موقعیت یا آمادگی مواجهه با قوانین و مقررات یا نظام عملکردی را داشته باشند ، بیندیشند، به موقع اقدام کنند ، و در زمان های خاص زبان گویا داشته باشند .

اهداف

اهداف تاسیس این موسسه
هدف کلی
هدایت ابتکارات علمی و فرهنگی جوانان در حوزه کارافرینی-گردشگری – صنایع خلاق
اهداف عملیاتی
 1. عقد تفاهم با موسسات هم راستا در جهت تعامل علمی و اجرایی و انتقال تجارب کارآفرینی و کسب و کار.
 2. برگزاری رویدادهای گردشگری و صنایع دستی
 3. مجله علمی و اقتصادی در راستای ارتباط علمی با مجلات بین‌المللی علمی
 4. رصد اخبار و مقالات علمی اجتماعی و اقتصادی کشور
 5. برگزاری تورهای گفتمانی با هدف ایجاد هماهنگی بین نخبگان کارآفرینی و اجتماعی
 6. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی
 7. برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت خانواده
 8. آشنایی خانواده ها با مفاهیم کارآفرینی و تقویت بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده
 9. مستندسازی محصولات و تولیدات ایرانی با هدف نشر مصرف کالای ایرانی در جامعه
 10. برگزاری مناسبت‌های ملی و دینی با هدف پذیرش مسئولیتهای اجتماعی در خانواده و مجامع کسب و کار
 11. برگزاری مسابقات مردمی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و ابتکارات جوانان در خانواده
 12. برگزاری رویدادهای کارآفرینی با مخاطب هدف جوانان و نخبگان جامعه با هدف تجاری‌سازی ایده‌ها
 13. کمک به شکل‌گیری هسته‌های کارآفرینی و شتاب‌دهنده کسب و کارهای علمی و نوآورانه

اعتبار نامه

تصویر اعتبار نامه ی موسسه ی مردم نهاد ترنم زیبای زندگی

چارت سازمانی

تصویر چارت سازمانی موسسه ی مردم نهاد ترنم زیبای زندگی

اعضای اصلی موسسه

دبیران و کارکنان این موسسه
آقای ستار کیانپور
مشاور
آقای محمد مهرچیان
مشاور
آقای مصطفی حصاری
دبیر کل