کاشان نوروز ۱۳۹۷
2018/05/07
مستند نگاری از جاذبه های گردشگری و بنا های تاریخی
2018/05/07

جلسات کنترل کیفیت

جلسات کنترل کیفیت: جلسه مسئولین (چهلستون)

بدیهی است برنامه ریزی برای بیش از ۱۰۰۰ برنامه تفریحی و فرهنگی در پهنه استان جز با همت بلند، برنامه ریزی دقیق و رصد دائمی و روزانه و همیت تمام مدیران ارشد و میانی اداره کل امکان پذیر نبوده است. به همین جهت جناب آقای دکتر اله یاری بخشی از مجموعه جهانی چهلستون را برای جلسات کنترل کیفیت خدمات نوروزی ستاد سفر استان اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی اختصاص دادند و این جلسات در عالی ترین سطح خود با حضور مداوم ایشان، قائم مقام و تمام معاونین و مدیران اجرائی برنامه های نوروزی انجام می گرفت.

این جلسات به صورت روزانه و در ساعات منظم در تمام روزهای نوروز ۱۳۹۷ تشکیل و موارد، گزارشات و تشریح برنامه ها با دقت تمام رصد میگردید.

بازدید مسئولین از دفتر ستاد مرکزی

در ایام نوروز با راه اندازی ستاد مرکزی، هدایت و نظارت بر تمام برنامه های اجرائی به صورت متمرکز انجام پذیرفت و یکی از زیبائی های نوروز ۱۳۹۷ حضور دلسوزانه و پر رنگ مدیران ارشد استانی و شهری و بازدید از فعالیت های ستاد سفر و برنامه های در حال اجرا بود.

این حضور که مایه دلگرمی مدیران اجرائی و نشاط گردشگران به خاطر حضور و دیدار نزدیک مسئولین در کنار خود بود مایه افزایش کیفیت خدمات نوروزی ستاد اجرائی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.