آدرس: اصفهان – خیابان شریعتی – کوچه شهید حسینی (۱) – پلاک ۳۰

تلفن : ۳۶۲۷۲۰۲۷-۰۳۱